nybygg

ROP besitter SOLID fagkompetanse på varme og sanitær installasjoner

Vi har 20 års erfaring fra rørleggerfaget og med god tverrfaglig kompetanse innen byggfagene blir mange utfordringer løst på en god måte.

I tillegg til gode innarbeidede kvalitetssikringssystemer deltar vi aktivt i planleggingen av ditt prosjekt, produserer og leverer som avtalt. Vår verdikjede er velprøvd og opptatt av å levere et SOLID håndverk.

Alle våre arbeidsplasser er ryddige og våre servicebiler er velsorterte.

Kontakt oss idag på telefon / mail

 

Utvendig VA Trosvikodden

Etablering av ny brannkum og vann og avløp til Trosvikodden

ROP    Bad    VArME    NYBYGG    RENOVERING    KONTAKT