RENOVERING

SOLID fagkompetanse på VÅTROM, VARME og SANITÆR

Når eldre røranlegg skal skiftes ut til nytt kan det være mange utfordringer og hensyn som skal ivaretas. I ROP er vi opptatt av å gjøre et grundig forarbeide for å sikre gode tekniske og estetiske løsninger.

Vi har 20 års erfaring fra rørleggerfaget og med god tverrfaglig kompetanse innen byggfagene blir mange utfordringer løst på en god måte.

I tillegg til gode innarbeidede kvalitetssikringssystemer deltar vi aktivt i planleggingen av ditt prosjekt, produserer og leverer som avtalt.

Alle våre arbeidsplasser er ryddige og våre servicebiler er velsorterte.

Kontakt oss idag på telefon / mail

ROP    Bad    VArME    NYBYGG    RENOVERING    KONTAKT