VARME

veileder kundene om BEST egnet varmesysteM

Valg av varmesystem handler om: økonomi, komfort og design. I ROP er vi opptatt av at kunden skal få kunnskap om de ulike varmesystemene som er best egnet og møter ønsker og behov for egen bolig.

Varmesystem består av to hoveddeler:

Energikilde: Elektrisitet, Solenergi, Ved, Pellet, Gass, Fjernvarme eller Varmepumpe

Varmedistribusjon:  Varmekabler, radiatorer, vannbåren gulvvarme

ROP tilbyr kun velprøvde systemer og produkter fra leverandører med solid kompetanse og som i tillegg har et godt service apparat i Norge.

ENOVA har god informasjon og anbefalinger.

Alle våre arbeidsplasser er ryddige og våre servicebiler er velsorterte.

Kontakt oss idag på telefon / mail

ROP    Bad    VArME    NYBYGG    RENOVERING    KONTAKT